Fondid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Fondid

Tagasi
Tartu Ülikooli muuseumi fond
Fondi eemärk on koguda ja vahendada annetusi ning toetusi TÜ muuseumiga seotud ettevõtmistele.
Tartu Ülikooli geoloogia eriala fond
Fondi eesmärk on annetuste ja toetuste kogumine ja vahendamine geoloogia instituudiga seotud ettevõtmistele.
Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fond
Fondi eesmärk on toetada Eesti kõrgemat muusikaharidust ja kõrgema muusikaharidusega tegelevaid üliõpilasi ja üliõpilasorganisatsioone.
Ahti Pae stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetad ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust või sotsiaalteadusi õppivaid üliõpilasi.
Hea Tahte Fond
Majanduslikku abi vajavate üliõpilaste toetamiseks.
IKT stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia üliõpilaste õpinguid.
Puhk-Mörneri stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse ja ajaloo eriala magistrantide ja doktorantide õigusajaloo-alase uurimistööd.
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond
Fondi eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli silmapaistvate üliõpilaste õppe- ja teadustööd.
Professor Ilmar Rebase stipendiumifond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduskonna viimase aasta bakalaureuseõppe üliõpilaste, magistrantide ja doktorantide õppe- ja teadustööd. 
Ruth Käbini stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada arstiteaduskonna integreeritud üliõpilaste õppe- ja teadustööd, üliõpilaste vahetusprogrammides osalmist ja Eesti Arstitedusüliõpilaste Seltsi rahvusvahelist koostööd.
Voldemar Jaanbergi stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrantide, doktorantide, noorteadlaste ja õppejõudude õppe- ja teadustööd.
Paul ja Marta Lannuse stipendiumi fond
Fondi eesmärk on geoloogia ja geograafia eriala või Eesti lähiajalugu uurivate üliõpilaste õppe- ja teadustöö toetamine.
Prof. Paul Saagpaku stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada eesti või inglise keelt põhiainena õppivate üliõpilaste ja viimase aasta magistrantide õpinguid.
Leedu allfond
Välisüliõpilaste fondi Leedu allfond toetab Leedust pärit üliõpilaste õpinguid Tartu Ülikoolis.
Vana Anatoomikumi Fond
Fondi eemärk on koguda toetusi vana anatoomikumiga seotud ettevõtmistele. 
Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium
Stipendium on mõeldud kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilastele, õppejõududele ja teadustöötajatele, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala teadustöö raames.
Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse üliõpilasi, magistrante ja doktorante, kes on andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse.
Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on populariseerida meditsiinitehnoloogia eriala õppimist Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisõppekavadel. 
Peeter Põllu stipendium
Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ja toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.
Teldersi sihtkapital
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli võistkonna osalemist rahvusvahelisel Teldersi-nimelisel harjutuskohtu võistlusel
Sten Luiga stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada vaimuhaiguste ennetamise alast uurimistööd.
Prof. Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada liikumis ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud doktorante, noorteadlasi ja õppejõude.
Andres ja Mari Tarandi stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada magistriõppe üliõpilasi, kes teevad oma uurimistööd erinevate teadusharude piirialadel.
Carl Schmidti teaduspreemia
Preemia eesmärk on tunnustada keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijate teadustööd.
Arno Mägi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduskonna edukate üliõpilaste õppe- ja teadustööd.
August Parise stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on Tartu Ülikooli keemia instituudi, eeskätt keskonnakeemiat õppivate magistrantide õppe- ja teadustöö toetamine.
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendiumi Fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitlevat õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevust.
Dr. Leander-Georg Vehiku stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilasi.
Ernst Jaaksoni mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.
CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendiumi fond
Fondi eemärk on toetada Tartu Ülikooli kõigi valdkondade magistrantide ja doktorantide õppereise.
Eduard ja Eero Raigi mälestusfond
Fondi eemärk on toetada Tartu Ülikoolis õigus- ja majandusteadust õppivaid eesti päritolu üliõpilasti.
Heino Kruse stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada arstiteaduse üliõpilaste ja noorteadlaste õppe- ja teadustööd Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.
Hilda ja Harry Mägi stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada Eesti rahvusest noorteadlaste ja kraadiõppurite arstiteaduse-alast õpppe- ja teadustööd.
Johannes Voldemar Veski stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada eesti keelt põhierialana õppivaid üliõpilasi.
Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada majandusteadus-alaste õpinguid Tartu Ülikoolis.
Eugen Püssi stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse üliõpilaste õppe- ja teadustööd.
Gerda Spohri stipendiumi fond
Fondi eemärk on toetada keskkonnakaitsega seonduvat füüsikat õppivate Tartu Ülikooli tasemeõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd.
Fred Kudu stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada õppetöös ja kergejõustiku edendamises silmapaistvaid tulemusi omavaid sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi üliõpilasi.
Laste Kliiniliste Uuringute Fond
Fondi eesmärk on koguda ja vahendada annetusi laste kliiniliste uuringute toetuseks Tartu Ülikooli meditsiinteaduste valdkonnas.
Lennart Meri teadustöö auhind
Fondi eesmärk on toetada ja tunnustada Eesti riiki, kultuuri või ühiskonda käsitlevate magistritööde või muude teadustööde autoreid.
Toomas Lapi mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada üliõpilasi ja noorteadlasi, kelle uurimisvaldkonnaks on Põhjamaad ja Põhjamaade ilukirjandus.
Karl ja Erika Inno stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe finantsharu üliõpilasi.
Reet Montoneni mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada kliinilise lapsepsühholoogia valdkonna magistrantide ja doktorantide õppe- ja teadustööd.
Raivo Vare stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste teadustööd riigi- ja haldusõiguse valdkonnas.
Lev Vassiljevi mälestusstipendium
Stipendium on mõeldud kartograafia valdkonnaga tegelevatele magistrantidele ja doktorantidele Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis.
Perekond von Tschishevsky mälestusfond
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.
Edith Reimani stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kõikide avalik-õiguslike ülikoolide naismagistrantide teadustööd sotsaal- või humanitaarteaduste valdkonnas.
Professor Olevi Kulli Mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala kõigi tasemete üliõpilaste ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadustööd.
Heinz Martin Ederma stipendiumi fond
Stipendium on mõeldud orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või doktorandile.
Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilise meditsiini valdkonnas teadustööd tegevate põhiõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd.
Karine ja Martin Koobase stipendiumi fond
Eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri filoloogia põhiõppe üliõpilaste toetamise kaudu.
Lydia ja Felix Krabi stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada loodusteaduste erialade (bioloogia, ökoloogia, maateadus ja geoloogia) üliõpilast õppe- ja teadustööd.
Nadia Walteri stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada arstiteaduse eriala doktorantide ja noorte teadlaste õppe- ja teadustööd.
Voldemar Siimoni mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada etnoloogia ja läänemeresoome ning eesti keele eriala üliõpilaste õpinguid. 
Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis. 
Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilasele
Stipendiumi eesmärk on toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni ja muusika teooria üliõpilaste õppe- ja teadustööd. 
Udo Mällo stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada avalik-õiguslike ülikoolide edukate üliõpilaste õppe- ja teadustööd. 
Flory ja Erik Kalve fond
Fondi eesmärk on toetada majandusteaduskonna üliõpilaste ja noorteadlaste teadustööd, edasiõppimist ning enesetäiendamist.
Liisa Kolumbuse mälestusfond
Fondi eesmärk on Eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslike uuringute ja õpingute toetamine.
Valter Niiluse stipendiumifond
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keeli õppivate tudengite ja kraadiõppurite õppe- ja teadustööd ning premeerida selle valdkonnaga tegelevaid teadlasi.
Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada meditsiiniteaduste valdkonna magistrantide, doktorantide ja arst-residentide ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrantide ja doktorantide õppimist ja enesetäiendamist USA või Euroopa välisülikoolides.
Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfond
Stipendiumi eesmärk on toetada majanduslikku abi vajavate Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid.
Jüri Uluotsa fond
Stipendiumi eesmärk on toetada riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alast teadustööd.
Tartu Raefondi stipendium ja preemia
Toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd.
Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Toetab ühe õpetajakoolituse õppekaval tudeeriva üliõpilase õpinguid.
Linda Martis-Jaansoni Fond
Toetab kehakultuurialaseid magistriõpinguid Tartu Ülikoolis.
Tartu Ülikooli teaduskooli fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli teaduskooli ja koolinoorte erialase eneseteostusega seotud ettevõtmisi. 
Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse (SIME) fond
Fondi eesmärk on koguda ja vahendada annetusi ning toetusi SIME ettevõtmistele.
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium
Stipendium on mõeldud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, kelle uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
Professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendium on mõeldud neuroloogia alase uurimistöö toetuseks.
Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel.
Anu Raua stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
Helga ja Elmar Minnuse mälestusfond
Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides.
TÜ Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium
Stipendiumifondi eesmärgiks on teaduskooli edukate õpilaste ja vilistlaste õppereiside finantseerimine.
Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium
Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.
Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid.
Alan Roy Katritzky stipendiumifond
Fondi eesmärk on toetada ja populariseeridaTartu Ülikooli üliõpilaste keemia alaseid õpinguid ja teadustööd.
ITEE stipendiumi fond
Stipendiumifondi eesmärk on koguda annetusi ja toetusi IKT valdkonna üliõpilastele stipendiumide maksmiseks.
Loova Täppisteaduse fond
Fondi eesmärk on koguda ja vahendada toetusi Tartu Ülikooli täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe taseme üliõpilastele, kelle teadus- või arendustöö või muu valdkonda toetav tegevus paistab silma loovuse ja uudse lähenemise poolest.
Professor Lembit Allikmetsa stipendiumifond
Professor Lembit Allikmetsa stipendiumi eesmärk on toetada TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekavade üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.
Kehakultuuriteaduskonna stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.
Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis.
Cleveron AS-i stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika ning informaatika magistriõppekavade üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastavate erialade spetsialistide järelkasv Cleveronis.
Farmaatsiaprofessor Eduard Silleri stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada  isikuid, kellel on suuri teeneid Eesti akadeemilise farmaatsia edendamisel hariduse, teaduse või üldise arendamise valdkonnas. 
Judaistika alane stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks, kes on oma teadustöös keskendunud judaistika alastele uuringutele.
Professor Peeter Tulviste mälestusfond
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas. 
Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada geoinformaatika ja kartograafia alast õppe- ja teadustööd.
Stipendium TÜ Narva kolledži parima lõputöö autorile
Stipendiumi asutaja eesmärk on tunnustada TÜ Narva kolledžis edukalt lõputöö kaitsnud lõputöö autoreid, seda nii esimesel kui teisel kõrgharidusastmel. 
Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilaste õppe- ja teadustööd. 
AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli keemia õppekavadel õppivate bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiumi väljaandmist rahastab AS Chemi-Pharm
AS Chemi-Pharmi stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks
Stipendiumi eesmärk toetada Tartu Ülikooli magistrantide, doktorantide ja noorteadlaste (kuni 41. a. ) meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia alast teadustööd. Stipendiumi väljaandmist rahastab AS Chemi-Pharm
Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd.
Väliseesti külalisprofessori stipendiumifond
Fondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu professorite töötamine Tartu Ülikoolis viihemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
Marju Lepajõe mälestusfond
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  
Harjutuskohtu võistluste fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. 
Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest.
Talendid Tartusse programmi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli esimese õppeastme eestikeelsetele õppekavadele õppima asuvaid silmapaistvaid gümnaasiumilõpetajaid
Saaremaa tudengistipendium
Saaremaa tudengistipendium on Saaremaa ettevõtte ja Omavalitsuse loodud ning Tartu Ülikooli poolt välja antav stipendium üliõpilasele Saaremaa ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks.  
Pärnumaa tudengistipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste Pärnumaa ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimist või probleemi lahendamist.