Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1300 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui 1,8 miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Talendid Tartusse programmi stipendium
Talendid Tartusse stipendiumi eesmärk on tuua Tartu Ülikooli õppima andekaid gümnaasiumilõpetajaid.
kogutud
eesmärk100 000€
päeva veel
kogutud
eesmärk
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Leia endale sobiv stipendium ja avarda oma võimalusi.
Taotle
2021. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende mehhanismidest. 
päeva
Algus: 26.05.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Liisa Kolumbuse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Valter Niiluse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad, majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Tartu Raefondi stipendium
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi määramisel arvestatakse eeskätt õppetöö tulemusi, aga ka tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Tartu ülikooliga väljaspool õppetööd. 
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast). 
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilasi, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Stipendiumi taotlemise eelduseks on magistritöö või lõpueksami teemavalik, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina riigi poolt rahastatavat teenust pakkuvas asutuses.
päeva
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Anu Raua stipendium
Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele.
päeva
Algus: 07.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega.
päeva
Algus: 08.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga.
päeva
Algus: 20.10.2021Tähtaeg: 20.11.2021