Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui kahe miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond
Fondile andis selle asutamise ajal 1998. aastal nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse toonane patroon Lennart Meri, kes viitas seitsmendale sambale kui tarkusesambale. Tegu on ühe esimese kohalike eestlaste kapitalil põhineva ja tänaseni aktiivse stipendiumifondiga.
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil stipendiumikonkursid on taas sügissemestril kandideerimiseks avatud. 
Taotle
2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.
päeva
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2023. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium
Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teaduspublikatsioone.
päeva
Algus: 31.10.2023Tähtaeg: 30.11.2023
Taotle
2024. aasta Tartu Raefondi stipendium
Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes (https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng).  
päeva
Algus: 01.11.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga.
päeva
Algus: 14.11.2023Tähtaeg: 10.01.2024