2003.a. Eugen Püssi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Eugen Püssi stipendium

2003. aasta Eugen Püssi stipendiumi pälvis Mark Braschinsky (10 000 krooni).

Eugen Püssi stipendiumi eesmärgiks on arstiteaduskonna üliõpilaste eduka õppe- ja teadustöö toetamine. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna üliõpilased (ka kraadiõppurid). Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ja erialane tegevus.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumitaotluse rubriigist.

Taotlused stipendiumitele ja preemiatele tuleb esitada elektrooniliselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse vormid on saadaval Tartu Ülikooli Sihtasutuse WWW-leheküljel.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.