2003.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Tartu Ülikooli Raefond

2003. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia Ajalehe Universitas Tartuensis tegevtoimetaja Varje Sootak ja Tartu Ülikooli kuratooriumi liige, sihtkapitali "Eesti mõttelugu" peatoimetaja Hando Runnel.

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

  • Majandusteaduskond - Mark Kantśukov

  • Bioloogia-geograafiateaduskond - Johanna Kase

  • Matemaatika-informaatikateaduskond - Kaspar Loog

  • Usuteaduskond - Roland Karo

  • Füüsika-keemiateaduskond - Tavo Romann

  • Kehakultuuriteaduskond - Mari-Liis Ööpik

  • Arstiteaduskond - Külli Jaako-Movitś

  • Sotsiaalteaduskond - Kats Kivistik
Tartu Ülikooli Raefondi stipendiumile saavad kandideerida Tartust pärit Tartu Ülikooli üliõpilased. Raefondi preemiaid makstakse Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. Välja antakse üksteist stipendiumit suuruses 10 000 krooni põhimõttel 1 teaduskond - 1 stipendium. Stipendiumile Raefondi preemiaid antakse välja kokku 72 000 krooni ulatuses.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumitaotluse rubriigist.

Taotlused stipendiumitele ja preemiatele tuleb esitada elektrooniliselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse vormid on saadaval Tartu Ülikooli Sihtasutuse koduleheküljel.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.