2003.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

2003. aastal pälvis Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumi suurusega 10 000 krooni Kalle Kipper.

Seitsmenda Samba stipendiumifondi idee autor on President akad Lennart Meri. Stipendiumifondi eesmärk on toetada kõige silmapaistvamate Tartu Ülikooli üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Ülikoolis õppivad bakalaureuseõppe kahe viimase aasta üliõpilased, magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumitaotluse rubriigist.

Taotlused stipendiumitele ja preemiatele tuleb esitada elektrooniliselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse vormid on saadaval Tartu Ülikooli Sihtasutuse WWW-leheküljel.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.