2005.a. Estraveli reisisihi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Estraveli reisisihi stipendium

2005. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:
  • Liilia Erik - (haridusteaduskonna magistrant) 8500 krooni, reisisihiks Helsingi Ülikool
  • Rahel Vilu - (filosoofiateaduskonna üliõpilane) 10 000 krooni, reisisihiks Pariisi ülikool
  • Reelika Niit - (filosoofiateadiskonna magistrant) 3200 krooni, reisisihiks Tampere Ülikool
  • Reeli Sirotkina - (sotsiaalteaduskonna doktorant) 8000 krooni, reisisihiks Helsingi Ülikool ja konverents Hongkongis
Stipendium on asutatud AS Estravel poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli kõikide teaduskondade vahetusüliõpilasi nende õppe- ja teadusreisidel, kui reisisihiks on Tartu Ülikooliga lepingulises suhtes olev ülikool. Reisisihti jõudmiseks ja Tartusse naasmiseks vajalikku stipendiumi makstakse välja ka noorteaduritele kuni 41-aastaseks saamiseni, kui taotluses on põhjendatud reisi eesmärgid ja toodud majandusliku olukorra kirjeldus. Stipendiumi saajad määrab kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuulub ka Estraveli esindaja. Välja antakse stipendiume 30 000 krooni ulatuses.

Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, vahetusüliõpilseks nimetamist tõendav dokument, kavandatav eelarve reisikulude katmiseks, juhendava õppejõu soovitus ning väljavõte ÕIS-st õppeedukuse kohta esitatakse Sihtasutusele 31.oktoobriks.

Stipendiumitaotluse leiad Sihtasutuse koduleheküljelt rubriigist "Taotle stipendiumi".

Elektroonilisse taotlusvormi on võimalik sisestada enamik vajaminevast infost. Jälgi, et soovitus ja õppeedukust tõendav väljavõte oleksid olemas.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning reisi eesmärk.

Stipendiumid antakse kätte emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.