2005.a. Eugen Püssi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Eugen Püssi stipendium

2005. aasta Eugen Püssi stipendiumi pälvisid Silja Uibo ja Kristi Huik (a' 10 000 krooni).

Eugen Püssi stipendium määratakse õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele. Välja antakse kaks stipendiumi suuruses 10 000 krooni kumbki. Stipendiumile võivad kandideerida kõik arstiteaduskonna üliõpilased (ka kraadiõppurid). Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ja erialane tegevus.

Stipendiumitaotluse leiad Sihtasutuse koduleheküljelt rubriigist "Taotle stipendiumi"

Taotlused tuleb esitada elektroonselt Sihtasutuse kodulehekülje kaudu 31. oktoobriks. Elektroonselt esita ka soovitused (vt. elektroonne vorm kodulehel). Enamik kandideerimisel vajalikust infost on võimalik sisestada elektroonsesse taotlusvormi. Jälgi, et olemas oleks juhendaja soovitus ja õppeedukust kajastav väljavõte ÕIS-st.

Stipendium antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.