2005.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2005.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

2005. aastal pälvis Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumi suurusega 10 000 krooni Jaanika Erne - õigusteaduskonna doktorant.

Seitsmenda Samba stipendiumifondi eesmärk on toetada kõige silmapaistvamate Tartu Ülikooli üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 krooni. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe kahe viimase aasta üliõpilased, magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus, erialane- ja ühiskondlik tegevus.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt rubriigist "Taotle stipendiumi"

Taotlused tuleb esitada elektroonselt sihtasutuse kodulehekülje kaudu 31.oktoobriks 2005.a.

Elektroonse taotlusvormi kaudu saab sisestada enamiku vajalikust informatsioonist (CV, ülevaade erialasest ja õhiskondlikust tegevusest, juhendaja soovituse jne.)

Õppeedukust tõendab väljavõte ÕIS-st.

Stipendium antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.