2008.a. Lennart Meri teadustöö auhind — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2008.a. Lennart Meri teadustöö auhind

2008/2009 õppeaastal pälvisid Lennart Meri teadustöö auhinna Liisi Laineste doktoritöö "Post-socialist jokes in Estonia - continuity and change" eest (50 000 krooni) ja Erkki Hirsnik magistritöö "Karistusõiguslik vaenu õhutamine" eest (20 000 krooni).