2009.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

2009. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Toomas Lott - filosoofiateaduskonna 4.a. doktorant (5000 krooni) sõiduks erialasele kollokviumile Londoni King´s Collegesse

 • Siret Põldur - kehakultuuriteaduskonna 2.a. magistrant (5000 krooni) sõiduks Belgiasse (Genti) erialasele koolitusele

 • Urmas Kvell - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1.a. magistrant (5000 krooni) sõiduks Strasbouri Rahvusvahelisse Kosmoseülikooli konverentsile (suuline ettekanne)

 • Kristjan Kotkas - õigusteaduskonna 2.a. magistrant (10000 krooni) sõiduks LAV-i Cape Towni magistritöö kaitsmisele

 • Ragne Piir - õigusteaduskonna 2.a. doktorant (10 000 krooni) sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli

 • Mario Saare - arstiteaduskonna 2.a. doktorant (5000 krooni) sõiduks Suurbritanniasse bioinformaatika kursusele

 • Ege Süüden - kehakultuuriteaduskonna 4.a. doktorant (5000 krooni) sõiduks Belgiasse Leuveni Ülikooli

 • Ülle Pärl - majandusteaduskonna 4.a. doktorant (5000 krooni) sõiduks erialasele workshopile Itaalias (Milano)

 • Mari-Liis Lamp - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2.a. doktorant (5000 krooni) sõiduks erialasele ainekursusele Rootsi Umea Ülikooli

 • Allan Mälgi - õigusteaduskonna 1.a. magistrant (5000 krooni) sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli ja Grazi praktikale

 • Liina Laineveer - õigusteaduskonna 1.a. magistrant (3000 krooni) Helsingi Ülikooli raamatukogu külastamiseks (magistritöö materjalid)

 • Hanna Kruusamägi - haridusteaduskonna 2.a. magistrant (10 000 krooni) sõiduks USA-sse Emporia State Universitisse õppima üheks semestriks

 • Janno Torop - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2.a. doktorant ( 8000 krooni) sõiduks Jaapanisse Osakasse

 • Sirje Kupp - filosoofiateaduskonna 1.a. doktorant (3000 krooni) sõiduks Venemaale Peterburi Ülikooli raamatukokku ja Moskvasse erialasele konverentsile

 • Egle Säre - haridusteaduskonna 2.a. magistrant (5000 krooni) sõiduks Saksamaale erialasele koolitusele

 • Märt Põder - filosoofiateaduskonna 3.a. doktorant (11000 krooni) sõiduks Jaapanisse Keio Ülikooli
Välja on kuulutatud kokku 100 000 krooni, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee
Taotlemise tähtaeg on 1. november