2010.a. KPMG stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. KPMG stipendium

2010. aastal pälvis KPMG stipendiumi majandusteaduskonna üliõpilane Priit Jeenas.

TÜ Sihtasutus kuulutab välja KPMG stipendiumi konkursi

1. veebruarist saab esitada taotlusi KPMG stipendiumile.

Stipendiumi suuruseks on 20 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2010. aastal.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:
  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP (90 EAP) ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP (60 EAP) ja silmapaistvad õpitulemused)
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda AS KPMG Baltics esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele :
  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu;
Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820; e-post: tysiht@ut.ee