2010.a. Lev Vassiljevi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Lev Vassiljevi stipendium

2010. aastal pälvis Lev Vassiljevi stipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane Tiiu Kelviste.

Välja on kuulutatud esimene Lev Vassiljevi stipendium, mille suuruseks on 10 000 krooni.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kelle kitsam uurimis-või teadustöö valdkond on kartograafia.

Taotlemiseks tuleb 15. novembriks esitada elektrooniline stipendiumi taotlus TÜ sihtasutuse kodulehel.

Taotlus sisaldab järgmist:
  • isikuandmeid
  • ülevaade t taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest ja motivatsiooni edasiõppimiseks
  • põhjendust stipendiumi taotlemiseks
  • ülevaadet erialalisest tegevusest
  • juhendaja soovitust
  • stipendiumi kasutamise kava
Informatsiooni saab TÜ sihtasutuse kodulehelt, tel. 7375852 või 5216820 või e-aadressilt tysiht@ut.ee