2010.a. Prof. Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Prof. Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond

2010. aastal pälvis Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnistamise stipendiumi TÜ arstiteaduskonna 5. aasta üliõpilane Liis Jaanimäe.

Välja kuulutatakse üks 10 000 krooni suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid.

Taotlusi saab esitada kuni 1. oktoobrini.

Stipendium antakse üle arstiteaduskonna päevade raames toimuval teaduskonna dekaani vastuvõtul

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. oktoobriks 2010.a.

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (elektroonselt).

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee