2011.a. Andres ja Mari Tarandi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Andres ja Mari Tarandi stipendium

2011. aastal pälvis Andres ja Mari Tarandi stipendiumi Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna 2. aasta magistrant Peeter Tinits.

Välja on kuulutatud üks 640 euro suurune stipendium, millele saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistritaseme üliõpilased, kes teevad oma uurimistööd erinevate teadusharude piirialadel või rakendavad ühe valdkonna teadmisi teises valdkonnas toimuva lahtimõtestamiseks.

Konkursist osavõtjal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel (sisaldab CV, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, juhendaja soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet);

  • ülevaade uurimistööst, kus tuuakse välja valdkondadevahelised seosed või paarileheküljeline essee sama eesmärgiga;

  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Info sihtasutuse e-aadressilt tysiht@ut.ee ja telefonidelt 7375852 või 5216820