2011.a. KPMG stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. KPMG stipendium

2011. aastal pälvis KPMG stipendiumi majandusteaduskonna üliõpilane Harry-Rudolf Oberg.

TÜ Sihtasutus kuulutab välja KPMG stipendiumi konkursi

1. veebruarist saab esitada taotlusi KPMG stipendiumile.

Stipendiumi suuruseks on 1278 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2011. aastal.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:
  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP (90 EAP) ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP (60 EAP) ja silmapaistvad õpitulemused)
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda OÜ KPMG Baltics esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele :
  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu.
Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820; e-post: tysiht@ut.ee