2011.a. Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Peeter Põllu stipendium

2011. aastal pälvis Peeter Põllu stipendiumi Karin Naruskov.

Stipendiumi suurus on 1915 eurot.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2011.a. elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel, ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (elektroonselt sihtasutuse e-posti) ja ÕIS-i väljavõte koos keskmise hinde äranäitamisega (elektroonselt pdf-failina).

Stipendium antakse üle uue õppeaasta alguses.

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus, e-post: tysiht@ut.ee , tel. 737 5852 ja 521 6820.