2011.a. Toomas Lapi Mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Toomas Lapi Mälestusfond

2011. aasta Toomas Lapi Mälestusfondi stipendiumi pälvis Olga Kudajeva, filosoofiateaduskonna 3. aasta üliõpilane.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium, millele saavad kandideerida kõigi tasemete üliõpilased ja järeldoktorantuuris töötavad noorteadlased (kuni 35- aastased), kelle humanitaar-, sotsiaal- või tõlkimisalane õppetöö, uurimistöö või muu tegevus on seotud Põhjamaadega

Kandideerimiseks tuleb 1. novembriks sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus

  • ülevaade seni tehtud või kavandatavast Põhjamaadega seotud uurimistööst või tegevusest (kuni 3 lk.)

  • võib lisada tegevusega seotud materjale (publikatsioonid, tõlgitud või tõlkimisele suunatud tekstid jmt.)
Lisamaterjalid saata sihtasutusele elektrooniliselt e-aadressile tysiht@ut.ee , samast saab küsida ka täiendavat infot, samuti telefonidelt 7375852 või 5216820