2012.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

2012. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 •  Birgit Poopuu - sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktorant, sõiduks San-Franciscosse erialasele konverentsile

 • Tiina Liimets - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant, sõiduks teaduskonverentsile Kaplinna

 • Kaja-Triin Laisaar - arstiteaduskonna doktorant, sõiduks erialasele stažeerimisele Kanadasse

 • Maarja Olli - filosoofiateaduskonna magistrant, sõiduks vahetusüliõpilasena Lundi Ülikooli

 • Laura Mihkla - arstiteaduskonna üliõpilane, sõiduks erialasele vabatahtlikule tööle Petlemma põgenikelaagrisse

 • Hannes Vinnal - filosoofiateaduskonna doktorant, sõiduks Götingeni Ülikooli uurimistöö tegemiseks

 • Urmas Salo - filosoofiateaduskonna doktorant, sõiduks Varssavi Uute Aktide Arhiivi uurimistöö tegemiseks

 • Viljo Aros - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant, sõiduks West-Virginia ülikooli uurimistöö tegemiseks

 • Helena Liiv - kehakultuuriteaduskonna doktorant, sõiduks erialastele konverentsidele Austriasse ja Itaaliasse

Välja on kuulutatud kokku 6 400 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee
Taotlemise tähtaeg on 1. november