2012.a. Edith Reimani stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Edith Reimani stipendium

2012. aastal pälvisid Edith Reimani stipendiumi TÜ filosoofiateaduskonna magistrant Mariliis Toomiste ja TÜ õigusteaduskonna magistrant Kärt Pormeister.

Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Välja kuulutatakse kaks 1 500 euro suurust stipendiumi

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);

  • väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega;

  • ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.
Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai

Elektrooniline taotlusvorm asub sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi" ja sisaldab taotleja CV-d, ülevaadet ühiskondlikust ja teadustegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet.

Paberil esitatavad dokumendid palume saata TÜ Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu ja elektroonilised dokumendid e-aadressile tysiht@ut.ee