2012.a. Erich Rannu Perekonna Stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Erich Rannu Perekonna Stipendium

2012. aastal pälvisid Erich Rannu perekonna stipendiumi: Maarja Dahl, Uku Varblane ja Jürgen Kaevats.

Erich Rannu perekonna stipendiumitele

Erich Rannu perekonna stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse stipendiume kokku summas 6 400 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada paari leheküljeline essee, mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majandusarengus.

Konkursi tähtaeg on 1. aprill.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses.

Essee saata e-posti aadressil tysiht@ut.ee

Info: tel. 7375852 või 521 6820, e-post tysiht@ut.ee