2012.a. KPMG stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. KPMG stipendium

2012. aastal pälvis KPMG stipendiumi majandusteaduskonna üliõpilane Andrus Lukke.

TÜ Sihtasutus kuulutab välja KPMG stipendiumi konkursi

Stipendiumi suurus on 1300 eurot

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2012

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:

  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP (90 EAP) ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP (60 EAP) ja silmapaistvad õpitulemused;

  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;

  • valmisolek kohtuda KPMG Baltics OÜ esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820

e-post: tysiht@ut.ee