2012.a. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2012. aasta kevadsemestril pälvis Ole Golubjatnikovi stipendiumi Dmitri Šutov.

TÜ Sihtasutus kuulutab välja Ole Golubjatnikovi stipendiumikonkursi

Välja kuulutatakse üks 1280 euro suurune stipendium.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Taotlusi saab esitada 1.maist kuni 1. juunini.

Stipendiumid makstakse välja sügissemestri alguses

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2012.a.

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee