2012.a. Prof. Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Prof. Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond

2012. aastal pälvis Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnistamise stipendiumi TÜ arstiteaduskonna 6. aasta üliõpilane Hiie Soeorg.

Välja kuulutatakse üks 500 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

Taotlusi saab esitada kuni 1. oktoobrini.

Stipendium antakse üle arstiteaduskonna päevade raames toimuval dekaani vastuvõtul

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. oktoobriks 2012.a.

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (elektroonselt aadressil tysiht@ut.ee) .

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee