2012.a. Prof. Olevi Kulli Mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Prof. Olevi Kulli Mälestusfond

2012. aastal pälvis prof. Olev Kulli mälestusstipendiumi Liisi Nõgu,TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. maiks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele (Ülikooli 18, 50090 Tartu) järgmised dokumendid:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel

  • juhendava õppejõu soovitus (sisaldub eelktroonilises taotlusvormis)

  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk.)

  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta

  • kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (sisaldub elektroonilises taotlusvormis)

  • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused (sisaldub elektroonilises taotlusvormis).
NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus, e-post tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 521 6820.