2012.a. Valter Niiluse preemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Valter Niiluse preemia

2012. aastal pälvis Valter Niiluse preemia Kristel Uiboaed.

Välja on kuulutatud üks 640 euro suurune preemia, millele saavad kandideerida läänemeresoome keelte ja eesti murrete valdkonnaga tegelevad teadlased ja teadlaste töörühmad.

Esildised/taotlused esitada TÜ Sihtasutusele paberil siseposti kaudu, elektroonselt digiallkirjastatuna aadressil tysiht@ut.ee või aadessil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks