2012.a. Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

2012. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi pälvisid:
Anneli Soo,
TÜ õigusteaduskond
Eva Näripea,
EKA kunstiteadus
Timo Arula,
TÜ mereinstituut
Helin Räägel,
TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Gerli Nimmefeldt,
TLÜ sotsiaalteaduste instituut

Välja on kuulutatud kuni 10 vähemalt 500 euro suurust stipendiumi

Taotleda saavad kõikide Eestis viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelsete väitekirjade autorid oma väitekirja eestikeelse resümeega (vt. statuudist, missugustele kriteeriumitele peab resümee vastama).

Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada:

1) vabavormiline taotlus (peab sisaldama taotleja kontaktandmeid);

2) resümee;

3) link väitekirja veebiaadressile;

4) kõrgkooli õppeosakonna tõend väitekirja kaitsmise kohta.

Dokumendid võib saata postiga (TÜ Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu), sisepostiga (peahoone kantseleis) või digiallkirjastatuna elektroonselt tysiht@ut.ee

Taotlusteesitamise tähtaeg on 30. november