2013.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2013. aasta sügissemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • majandusteaduskonna doktorant Maret Ahonen (2 000 eurot)

  • arstiteaduskonna arst-resident Dina Ambulte (1 500 eurot)

  • arstiteaduskonna doktorant Liivi Maddison (1 210 eurot)

  • arstiteaduskonna doktorant Kalev Nõupuu (2 000 eurot)

  • arstiteaduskonna arst-resident Merit Kudeviita (1 600 eurot)

  • arstiteaduskonna arst-resident Jekaterina Kiseljova (2 800 eurot)

  • arstiteaduskonna üliõpilane Erik Zalutski (800 eurot)
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, juhendaja soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet)
* vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Konkursi tähtaeg on 1. november.