2013.a. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

2013. aastal pälvisid Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumi järgmised üliõpilased:
 • Kaisa Kase
 • Johanna Holvandus
 • Taavi Jürgenson
 • Piret Väljaots
 • Karin Jõgi
 • Virve Kass
 • Katrin Kalind
 • Helen Järvpõld
 • Ere Tuunas
 • Maarja Soomann
 • Helena Tamm
 • Kevin Kanarbik
Välja on kuulutatud 12 stipendiumi 1500 euro suurust stipendiumi.

Taotleda saavad kõikide teaduskondade kõigi tasemete üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Toetuse andmisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust, kindlaid eesmärke õppe- ja teadustegevuses. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Kandideerimiseks on vaja esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada õppejõu soovitus.

Taotluses tuleb selgelt lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra aknas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.