2013.a. Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Erich Rannu perekonna stipendium

2013. aastal pälvisid Erich Rannu perekonna stipendiumi:

Kaisa Kase, TÜ Majandusteaduskonna 1.a. doktorant,  1600 eurot
Helen Poltimäe, TÜ Majandusteaduskonna, 4.a. doktorant, 1600 eurot
Eneli Kindsiko,  TÜ Majandusteaduskonna 3.a. doktorant, 1600 eurot
Reelika Laura Tiik,  TÜ Pärnu Kolledzhi Majandusteaduse 3.a. bakalaureus,1600 eurot

Erich Rannu perekonna stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse stipendiume kokku summas  6 400 eurot.  Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada essee (kuni 3 lk.), mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majanduse arengus.

Konkursi tähtaeg on 1. mai.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses

Taotlused esitada elektroonselt sihtasutuse kodulehe kaudu.

Essee saab taotlusele lisada veebis.

Info: tel. 7375852 või 521 6820, e-post: tysiht@ut.ee