2013.a. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

2013. aastal pälvisid Olev ja Talvi Maimetsa stipendiumi

  • Pavel Kudrin, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant

  • Indrek Teino, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant

  • Jekaterina Nešpanova, arstiteaduskonna 1. aasta resident
Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.
Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi (magistrandid, doktorandid), erialalist edukust (arst-residendid), motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaani omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Taotlemise tähtaeg on 1.juuni.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet) sihtasutuse kodulehel ja välismaal staźeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Täpsem info: tysiht@ut.ee , tel. 737 5852 ja 521 6820.