2013.a. Playtech Estonia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Playtech Estonia stipendium

2013. aastal pälvisid Playtech Estonia stipendiumi:

  • Tiina Turban, 1. aasta magistriõppe üliõpilane

  • Erich Erstu, 1. aasta magistriõppe üliõpilane
Välja jagati kolm 1 600 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika ja infotehnoloogia eriala bakalaureuseõppe viimase aasta ning informaatika ja tarkvaratehnika magistriõppe 1. aasta üliõpilased, kes:
• omavad häid tulemusi õppetöös;
• on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses;
• jätkavad õpinguid magistriõppes 2013/2014. õppeaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni

Stipendiumid makstakse välja uue õppeaasta alguses.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele
elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel.