2013.a. Swedbanki ärieetika stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Swedbanki ärieetika stipendium

2013. aastal pälvisid Swedbanki ärieetika stipendiumi järgmised üliõpilased:
Martin Gauk, TÜ doktorant
Riinu Lepa, EBS-i doktorant
Martin Tiidelepp, TÜ doktorant
Liina Joller, TÜ doktorant

Välja on kuulutatud kuni neli 2 000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide kõikide akrediteeritud erialade doktorandid, kes on motiveeritud tegelema vastutustundliku ettevõtluse ja ärieetika küsimustega ning kes soovivad teha selles valdkonnas teadusliku uurimistöö.

Stipendiumi saajad osalevad Tartu Ülikooli Eetikakeskuse (www.eetika.ee) poolt koordineeritavas programmis, mille raames juhendatakse nende ärieetika alast uurimistööd, toimub eetikakeskuse poolt korraldatav õppetöö Tartus 6 EAP mahus (32 auditoorset tundi+ 124 tundi iseseisvat tööd). Stipendiaadid osalevad ja esinevad avalikkusele suunatud ärieetilisi küsimusi puudutavatel seminaridel ja konverentsidel, teevad kaastööd eetikaveebile ning tutvustavad oma uurimistöö tulemusi Swedbanki ettevõtete infoportaalis ja meedias.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Ülikooli Sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleks lisada:

1) väljavõte õppeinfosüsteemist koos keskmise hinde ära näitamisega (esimese aasta doktorantidel info magistriõpingute kohta);

2) plaanitava uurimistöö lühikirjeldus;

3) motivatsioonikiri, mis põhjendab huvi ärieetika vastu vastu ning pakub ideid, kuidas tugevdada Eestis eetilise ning sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluskultuuri kujunemist ning harida avalikkust sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse teemal;

4) kraadiõppuri juhendaja soovitus koos tema kontaktandmetega;

5) muud taotleja poolt vajalikuks peetavad materjalid.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november.