2013.a. Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

2013. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi pälvisid:
Nikolay Kuznetsov
, TÜ filosoofiateaduskond
Kristine Lindemann, TLÜ rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut
Erik Salum, TÜ arstiteaduskond
Jane Klavan, TÜ filosoofiateaduskond
Margus Leppik, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond

Välja on kuulutatud kuni 10 vähemalt 500 euro suurust stipendiumi

Taotleda saavad kõikide Eestis viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelsete väitekirjade autorid oma väitekirja eestikeelse resümeega (vt. statuudist, missugustele kriteeriumitele peab resümee vastama).

Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada:

1) resümee

2) link väitekirja veebiaadressile

3) diplomi koopia (pdf)

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.