2014. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid

2014. aasta sügissemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi järgmised üliõpilased:
Tarvo Sillat (2800 eurot);
Holger Nõmm (800 eurot);
Ragnar Ilp (2360 eurot);
Bret Kuldsaar (2200 eurot);
Marion Kallakas (1800 eurot).

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, juhendaja soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet). Täitmata võib jätta taotlusvormi p. 10 'Majandusliku hetkeolukorra kirjeldus'
• vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Konkursi tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)