2014. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

2014. aastal pälvisid Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumi järgmised üliõpilased:
Janika Raun
Mihkel Alavere
Orenti Kampus
Märten Rattasepp
Keit Mõisavald
Mai Soonberg
Annika Toomik
Helen Bunder
Mirt Kruusmaa
Maarja Soomann
Liisi Sünd
Ere Tuunas

Välja on kuulutatud 12 stipendiumi 1500 euro suurust stipendiumi.

Taotleda saavad kõikide teaduskondade kõigi tasemete üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.

Toetuse andmisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust, kindlaid eesmärke õppe- ja teadustegevuses. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Kandideerimiseks on vaja esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada õppejõu soovitus.

NB! Taotluses tuleb selgelt lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra aknas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)