2014. aasta Erich Rannu mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Erich Rannu mälestusstipendium

2014. aasta stipendiaat on:
Elis Ruus
, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta üliõpilane

Erich Rannu perekonna stipendiumid on toetanud majandusteaduskonna üliõpilaste õpinguid juba seitse aastat ja kaheksas konkurss on just käimas. Käesoleval aastal kuulutatakse lisaks Erich Rannu perekonna stipendiumitele välja ka Erich Rannu mälesstusstipendium.

Stipendiumi suurus on 1600 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kellel on silmapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös.
Stipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust. Taotlusele tuleb lisada ka õppejõu soovituskiri.

Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. aprill 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)