2014. aasta Fred Kudu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Fred Kudu stipendium

2014. aastal pälvis Fred Kudu stipendiumi kehakultuuriteaduskonna magistrant Jaak-Heinrich Jagor.

Välja on kuulutatud üks 960 euro suurune stipendium.

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda kehakultuuriteaduskonna kõikide õppetasemete edukad üliõpilased.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutuse juhatusele elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab andmeid taotleja kohta: curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst ning õppejõu soovituse.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms.

Taotlemise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)