2014. aasta Prof Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Prof Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium

2014. aastal pälvis prof. Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnistamise stipendiumi arstiteaduskonna 4. aasta doktorant Piia Jõgi.

Välja kuulutatakse üks 500 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada stipendiumitaotlusele).

Taotlusi saab esitada 1. oktoobrini 2014

Stipendium antakse üle 10. oktoobril toimuval arstiteaduskonna aastapäevale pühendatud dekaani vastuvõtul.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)