2014. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendiumid

2014. aasta sügissemestril pälvis Riigi Kinnisvara AS stipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta doktorant Johanna Holvandus.

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personal järelkasvule.

RKAS stipendium magistriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 1818 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Sipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:
- elektrooniline taotlus (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovituse ja stipendiumi kasutamise eelarve)
- õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (lisatakse elektroonilisele taotlusele);
- teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

Taotluse esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2014.

____________________________________________________________________________________________________________________

RKAS stipendium doktoriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 2727 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktoriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Sipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:
- elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu www.sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaate ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovituse ja stipendiumi kasutamise eelarve)
- juhendaja soovitus (lisatakse elektroonilisele taotlusele);
- teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

Taotluse esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2014.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)