2015. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2015. aasta sügissemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi järgmised üliõpilased:

Alice Lõhmus, sotsiaal- ja haridusteaduskonna 2. aasta magistriõppe üliõpilane;
Uku Haljasorg, arstiteaduskonna 4. aasta doktorant;
Inge Mesek, arstiteaduskonna 2. aasta doktorant;
Deniss Sõritsa, arstiteaduskonna 4. aasta doktorant;
Anette Aija, arstiteaduskonna 5. aasta arst-resident;
Mario Saare, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta doktorant;
Tarmo Puolokainen, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta doktorant.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, juhendaja soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet). Täitmata võib jätta taotlusvormi p. 10 ‘Majandusliku hetkeolukorra kirjeldus’;

  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)