2015. aasta Carl Schmidti teaduspreemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Carl Schmidti teaduspreemia

2015. aastal pälvis Carl Schmidti teaduspreemia teaduskollektiiv koosseisus Ain Raal ja Toivo Hinrikus.

Välja on kuulutatud üks 1500 euro suurune preemia.

Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.)

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Preemia taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • vabas vormis taotlus;

  • ülevaade erialasest teadustegevusest;

  • monograafia või artiklite seeria (failina või paberjandjal);

  • inglisekeelne lühikokkuvõte uurimistööst (1 lk).
    Materjalid palume saata aadressil tysiht@ut.ee või (sise)postiga aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.
Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused kuulutatakse välja detsembri alguses.