2015. aasta Edith Reimani stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Edith Reimani stipendium

2015. aastal pälvis Edith Reimani stipendiumi Häli Ann Reintam, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna 1. aasta magistrant.

Välja kuulutatakse üks 1 500 euro suurune stipendium. Stipendiumi rahastab Korporatsioon Indla.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);
väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (va Tartu Ülikooli üliõpilastel);
ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Konkursi tulemused selguvad aprillikuus