2015. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiaadid 2015. aasta kevadsemestril:
Reet Hendrikson, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2100 eurot)
Eleri Aedmaa, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant (800 eurot)
Riina Kasterpalu, TÜ suulise eesti keele korpuse spetsialist (1200 eurot)
Jaanika Erne, TÜ õigusteaduskonna 4. aasta doktorant (1640 eurot)
Villem Voormansik, TÜ geograafia eriala 1. aasta magistrant (2400 eurot)
Tambet Matiisen, TÜ informaatika eriala 1. aasta doktorant (800 eurot)

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes andavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Stipendiumifondi suurus on 7648 eurot

Taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele lisada:

1) teadustöö lühikokkuvõte (resümee)

2) üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega

3) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10.

Taotlusi saab esitada 2. märtsini 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)