2015. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

2015. aastal pälvis Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumi TÜ arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilane Jaanika Jaal.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi kandidaatide hindamisel võetakse arvesse:

- konverentsil esitatud ettekande vastavust teadusettekande nõuetele ja kanditeerja osalust ette kantavas teadusprojektis;
- taotleja akadeemilist edukust;
- muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Saare maakonnast pärit üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:

  • elektrooniline taotlusvorm (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust);

  • motivatsioonikiri, kus tuleb eraldi välja tuua taotleja osalus teadustöös (lisada taotlusele);

  • kokkuvõte konverentsil peetud ettekandest (lisada taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)