2015. aasta Ole Golubjantikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Ole Golubjantikovi mälestusstipendium

2015. aastal kevadsemestril pälvis Ole Golubjatnikovi mälestusstipendiumi Laura Orgo, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta magistrant.

Välja on kuulutatud üks 1300 euro suurune stipendium

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg 1. mai 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Konkursi tulemused selguvad juunikuus