2015. aasta Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Peeter Põllu stipendium

2015. aastal pälvis Peeter Põllu stipendiumi sotsiaal- ja haridusteaduskonna 4. aasta doktorant Katrin Saks.

Stipendiumi suurus on 1920 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust);

  • ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada taotlusele).
Stipendiumi taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2015

Stipendium antakse üle Peeter Põllu päeval, Tartus.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)