2015. aasta prof Olevi Kulli mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta prof Olevi Kulli mälestusstipendium

2015. aastal pälvis prof. Olevi Kulli mälestusstipendiumi Kaie Kriiska, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta doktorant.

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:
• stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel
• juhendava õppejõu soovitus (sisaldub taotlusvormis)
• ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk.)
• tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta

NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)