2015. aasta professor Ülo Leppiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta professor Ülo Leppiku stipendium

2015. aasta Ülo Leppiku stipendiumi pälvis TÜ arstiteaduskonna 3. aasta arst-resident Liis Kadastik-Eerme.

Välja on kuulutatud üks 3000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

- elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust);
- ülevaade uurimistööst  ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest - punkt 6 ja 7);
- muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Stipendiumi määramisel arvestakse taotleja erialalist ja akadeemilist edukust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)