2016/2017. aasta Eesti lähiajaloo sihtkapitali stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016/2017. aasta Eesti lähiajaloo sihtkapitali stipendium

2016./2017. aasta Eesti lähiajaloo sihtkapitali stipendiumi pälvisid:
 • uurimisgrupp koosseisus TÜ uusima aja dotsent Jaak Valge, Eesti Ajaloomuuseumi teadur Olev Liivik ja TÜ doktorant Hiljar Tammela (5000 eurot);
 • TÜ usuteaduskonna magistrant Immanuel Volkonski  (1500 eurot);
 • teadur Maarja Lõhmus (7000 eurot);
 • TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi uusima aja dotsent Olaf Mertelsmann (7000 eurot).
Stipendiumit saab taotleda Eesti lähiajaloo teemaliste teadus- ja uurimustööde valmimise toetuseks. Konkursile on oodatud artiklid, artiklite sarjad ja monograafiad, mis käsitlevad nõukogude okupatsiooni ja selle (järel)mõjusid Eestis. 

Stipendiumifondi suurus on 20 000 eurot.
Toetuste arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon (võimalik on nii ühe mahuka, kui mitme väiksema projekti toetamine).

Stipendiumile kvalifitseeruvad nii nõukogude okupatsiooni temaatikat käsitlevad artiklid, artiklite sarjad kui monograafiad. Uurimistöö ajaline kestus võiks olla 1-2 aastat. Taotleda saab nii stipendiumit uurija(te)le kui toetust muude uurimistööga kulude katmiseks (nt uurimistööga seotud reisikulud, materjalide soetamine vms).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:
  • vabas vormis taotlus;
  • uurija või uurijate CV-d koos varem avaldatud artiklite ja teoste loeteluga;
  • plaanitava uurimistöö kirjeldus (4-6 lk);
  • tegevusplaan ja eelarve.
  Stipendiumi määramisel arvestatakse taotlejate teadmisi uuritavast perioodist ja kogemusi kõnealuses valdkonnas ning tegevusplaani põhjalikkust.Taotlused koos muude vajalike materjalidega tuleks edastada aadressil tysiht@ut.ee.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017
  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)