2016. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

2016. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumid suurusega 1500 eurot pälvisid järgmised üliõpilased:
Enel Tubin, sotsiaalteaduste valdkonna 1. aasta üliõpilane;
Liis Sepandi, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 1. aasta üliõpilane;
Anton Jakovlev, meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta põhiõppe üliõpilane;
Julija Bolšakova, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant;
Eleri Helimets, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta üliõpilane;
Kristel Kaun, sotsiaalteaduste valdkonna 5. aasta üliõpilane;
Anne Kokkov, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonan 4. aasta doktorant;
Sheila Kolk, sotsiaalteaduste valdkonna 1. aasta magistrant;
Helen Maria Raadik, sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta üliõpilane;
Ursula Rummel, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 3. aasta üliõpilane;
Juta Mae, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta üliõpilane;
Liis Kask, sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta magistrant.

Välja on kuulutatud kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.

Toetuse andmisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust, kindlaid eesmärke õppe- ja teadustegevuses. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Kandideerimiseks on vaja esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja (juhendava) õppejõu soovitust).

1. aasta bakalaureusetaseme üliõpilased võivad soovituskirja paluda ka oma gümnaasiumi õpetajalt ning õppetulemustena läheb arvesse gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht, mis tuleks taotlusele lisada.

NB! Taotluses tuleb selgelt vabas vormis lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra aknas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)